Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Spreuken 25-27

-Voedsel tot overdenking dag 334-

• Romeinen 11: 5-6 HTB
• Galaten 5: 4-6 HTB

Waneer u Christus leert te waarderen voor wat Hij voor u heeft gedaan, zult u alle mensen liefhebben zonder vooroordelen te hebben. Uw liefde voor mensen moet niet gebaseerd zijn op hun goede daden, maar op de genade van God die tot u is gekomen.

Het Woord van God zegt:
“Ook in deze tijd zijn er Israëlieten die bij God horen. Hij heeft in Zijn genade een aantal van hen uitgekozen. Het was de genade van God. Ze konden er zelf niets aan toedoen, anders zou het geen genade zijn.”
Romeinen 11:5‭-‬6 HTB

Gods manier om u te kiezen of u te redden was niet door goede werken of daden, maar door Zijn vriendelijkheid en niet door goed genoeg te zijn. Als het door goede daden was, zou het gratis geschenk (Jezus Christus) niet langer vrij zijn, maar mensen moeten gekwalificeerd zijn of hun redding hebben verdiend.

Dat u gered bent, is door genade en niet door goed genoeg te zijn, daarom zou uw liefde voor mensen hetzelfde moeten zijn.

Wij zijn niet degenen die verantwoordelijk zijn voor het redden van mensen, God wel. Onze taak is om Zijn schepping lief te hebben zoals Hij ons liefheeft.

Velen zijn ver van genade gevallen omdat hun liefde voor mensen gebaseerd was op goede daden. Ze proberen hun liefde voor mensen te rechtvaardigen door de wet (reglementen en voorschriften) maar niet door genade. U moet liefhebben door genade, want het is door Zijn genade door geloof dat we gered zijn en niet door werken (Efeziërs 2: 8).

Het Woord van God zegt:
“Als u probeert het met God in orde te maken door de wet te houden, hebt u de band met Christus verbroken, u wijst daarmee zijn genade van de hand. Wij, christenen, hopen dat het tussen God en ons weer in orde komt door de Heilige Geest op grond van ons geloof. Voor wie bij Christus Jezus hoort, is het al of niet besneden zijn volmaakt onbelangrijk. Het enige wat telt, is geloof dat zich in liefde uit.
Galaten 5:4‭-‬6 HTB

Dat betekent dat als u het moeilijk vindt om mensen lief te hebben, u onder de wet functioneert en dat is de reden waarom u constant in zonde leeft.

Onthoud: onze waardering van Gods liefde voor ons wordt uitgedrukt door het liefhebben van mensen. Want uw liefde voor God wordt uitgedrukt door hoe u mensen liefheeft.

Leef door Zijn genade en niet door werken!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!