Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Psalmen 126-127

-Voedsel tot overdenking dag 321-

• Romeinen 1:25-31
• Johannes 14:9

Wanneer u weigert Gods manier van leven te erkennen, zal Hij u aan uw ego overgeven en zal uw leven vol zijn van alle soorten slechtheid, zonde, hebzucht, haat, afgunst, moord, vechten, liegen, bitterheid en roddel.

De reden waarom we mensen moeten liefhebben, ongeacht wie ze zijn, is omdat we verlost zijn van eigenwil die leidt tot vernietiging.

“Zij ruilden Gods waarheid in voor de leugen. Zij vereerden de dingen die God gemaakt heeft in plaats van God Zelf. Hij is toch de Maker! Hem komt alle eer toe, voor altijd en eeuwig Amen (zo zal het zijn). [Jer. 2:11]. Daarom heeft God hen losgelaten en zijn hun slechte begeerten hun de baas geworden. Het is zelfs zo erg dat de vrouwen zich van een natuurlijk seksueel leven hebben afgekeerd en op tegennatuurlijke wijze met elkaar omgaan. En met de mannen is het al even erg. Die willen niets meer weten van een natuurlijke seksuele omgang met vrouwen, maar branden van begeerte naar elkaar. Mannen die schandelijke dingen doen met andere mannen! Zo ondervinden zij de straf die ze verdienen voor hun afdwalen van God. Omdat zij niets van God wilden weten, heeft God hen overgelaten aan alles wat in hun verdorven gedachten opkomt. Zij gaan zich te buiten aan allerlei onbehoorlijke dingen. Zij zitten vol onrechtvaardigheid en misdaad, vol hebzucht, kwaadaardigheid en jaloezie. Zij zijn uit op moord, ruzie, list en bedrog. Gemeen als ze zijn, houden zij van roddel en kwaadsprekerij. Zij haten God. Het zijn brutale, verwaande opscheppers. Ze weten altijd wel iets slechts te bedenken en zijn hun ouders ongehoorzaam. Zij zijn onverstandig en onbetrouwbaar, liefdeloos en genadeloos.”
Romeinen 1:25‭-‬31 HTB

God gaf ons Zijn Woord om ons van onszelf te verlossen, wat een grote hindernis is het kennen en begrijpen van God.

Jezus Christus moest Zijn reputatie (zelf) neerleggen om zich met ons te identificeren door Gods wil voor Zijn leven en van de mensheid te omarmen, zodat we door Zijn liefde voor ons Gods liefde kunnen zien.

Daarom zei Hij: “… Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?
Johannes 14:9 HSV

De enige manier waarop mensen God door ons heen kunnen zien, is wanneer we onze eigen wil opgeven en Gods wil omarmen om door Zijn Geest lief te hebben.

Onthoud: mensen liefhebben zal altijd bevrijding brengen van uzelf en uw ego.

Wees niet wijs in uw eigen ogen!

Veel zegeningen in Jezus Naam!

Overdenk het en handel ernaar !!!!