Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Psalmen 123-124

-Voedsel tot overdenking dag 319-

• Filippenzen 2: 5-8

Er is geen manier om Gods liefde tot uitdrukking te brengen door u zolang u mensen met uzelf blijft vergelijken. Zelfrechtvaardiging zal u alleen maar ertoe brengen anderen te veroordelen in plaats van hen lief te hebben om wie ze zijn; vanwege het feit dat u ze volgens uw standaard meet, niet die van God.

Voordat Jezus Christus Zijn liefde voor ons kon laten zien, moest Hij naar onze standaard komen, en zich identificeren met onze puinhoop en Zijn medeleven aan ons te betonen door in onze plaats te sterven.

Dat is de reden waarom het Woord van God zegt:
“Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, die, hoewel Hij de gestalte van God had, Zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, Hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis”.
Filippenzen 2:5‭-‬8 HTB

Voordat de wereld Gods liefde kan zien en ervaren, moeten we leren hoe niet zelfrechtvaardig of religieus te zijn en ook ruimte te maken voor de onrechtvaardigen om op dezelfde manier te komen als Christus voor ons deed in onze zondige staat.

Vandaag de dag kunnen we vrijmoedig zeggen dat we God liefhebben, alleen omdat Hij ons eerst liefhad door Zijn standaard te verlagen zodat we in Christus konden worden geplugged.

Onthoud: u kunt niet echt mensen liefhebben als u ze blijft zien met uw standaard en niet met die van God.

Verlaag uw standaarden als het gaat om het liefhebben van mensen!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!!