Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Psalmen 121-122

– Voedsel tot overdenking dag 318-

• Colossenzen 3:13-14
• Romeinen 14:1-3
• Efeziërs 4:15

We groeien door elkaar lief te hebben, ongeacht onze verschillen.

“Verdraag en vergeef elkaar als iemand iets tegen u heeft. Volg hierin het voorbeeld van Christus, die u zonder meer vergeven heeft. Waar het op aankomt, is dat u zich laat leiden door de liefde, want dan zal de gemeente in volmaakte harmonie bijeenblijven.
Colossenzen 3:13‭-‬14 HTB

We hoeven het niet met iedereen eens zijn, maar als het gaat om de liefde van God, moet onze zelf-ego aan de kant worden gezet en de ander uitnemender achtten door Gods liefde ons te laten domineren. Dit is waar tolerantie om de hoek komt kijken, wetende dat de manier waarop we de dingen bekijken, afhankelijk is van onze kennis en ons geloof in God. Want wat de ene persoon ziet als zonde, goed of fout, kan een ander die volwassen is in het geloof het zien als het tegenovergestelde.

Het Woord van God zegt:
“Neem iemand met een zwak geloof in uw midden op zonder zijn persoonlijke opvattingen te veroordelen. Wie alles eet, moet niet neerkijken op iemand die geen vlees eet. En wie geen vlees eet, moet iemand die dat wel doet, niet veroordelen. God heeft hen namelijk allebei aangenomen.
Romeinen 14:1‭, ‬3 HTB

Wanneer we leren elkaar te verdragen, zal het ervoor zorgdragen dat we samen groeien als één familie in Christus; helpen de zwakken te groeien met de sterken in de Heer door te leren van de volwassenen in het geloof van onze Heer Jezus Christus.

Dat is de reden waarom het Woord van God zegt: “… vol liefde de waarheid volgen en alleen doen wat waar is, en zo steeds meer één worden met Christus, die het hoofd is van het lichaam, de gemeente.
Efeziërs 4:15 HTB

Onthoud: De Liefde verdraagt ​​elkaars fouten.

Leer elkaar te verdragen, wetende dat onze Heere Jezus ons altijd verdraagt, zodat we allemaal saamhorigheid of eenheid kunnen bereiken in het geloof van Jezus Christus.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!