Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Psalmen 120

– Voedsel tot overdenking dag 317-

• Romeinen 8:26-28
• Psalmen 91:14-16

De omstandigheden waarin u zich bevindt, zullen medewerken ten goede voor u, zolang u God liefhebt. God is de Meester in het omkeren van dingen ten goede voor u.

Het Woord van God zegt:
“En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.”
Romeinen 8:26‭-‬29 HSV

De sleutel om dingen te laten medewerken te goede voor u is wandelen in Gods liefde en ervoor zorgen dat u geroepen wordt en functioneert in Gods doel voor uw leven.

Om deze reden zegt het Woord van God: “…. De Liefde faalt nimmermeer…” Iedereen die echt van God houdt, zal Gods goedheid en barmhartigheid ervaren.

Daarom zegt het Woord van God: “Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien.”
Psalmen 91:14‭-‬16 NBG51

Maak u nooit zorgen vanwege omstandigheden, blijf God liefhebben en het doel vervullen waarvoor Hij u heeft geroepen (Lucas 4: 18-19). Zeker en plotseling zult u beginnen te ervaren en te zien dat dezelfde dingen die tegen u werken, mede ten goede voor u gaan werken.

Onthoud: God is de Meester in het omkeren van dingen ten goede voor u.

Blijf gefocust!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!