Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019:

Ezechiël 1-4
Openbaring 19-20

-Voedsel tot overdenking dag 302-

• 2 Korinthiërs 6:14-18

De Bijbel zegt dat wandelen in liefde, de wet vervult. Dit betekent niet dat we niet verstandig moeten zijn in de omgang met mensen. Gods liefde is Zijn instrument voor verandering in het leven van mensen; Hij stelt grenzen in Zijn liefde om te beschermen, vruchten van de Geest voort te brengen en bevrijding te brengen aan Zijn kinderen.

Dat is de reden waarom het Woord van God bepaalde dingen verbiedt en tolereert.

“Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn [Ex. 25: 8; 29:45; Lev. 26:12; Jer. 31: 1; Ez. 37:27.].Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen[Jes. 52:11.] ,en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige [Is een. 43: 6; Hos. 01:10.]”
2 Korinthiërs :14‭-‬18 HSV

Dit is een voorbeeld hoe God Zijn liefde voor ons uitdrukt Want Hij weet dat als Hij het aan ons overlaat te doen wat wij denken dat goed is, het ruimte zal geven aan satan om misbruik van ons te maken.

De meeste gelovigen die uiteindelijk worden weggedreven van Gods plan voor hun leven, vormen ongelijk span met de verkeerde menigte of personen. Mensen die niet aanmoedigen wat u doet of hetzelfde geloven zoals u, kunnen zich gemakkelijk van God afwenden. Daarom moet u altijd meegaan met degenen die denken en geloven zoals u.

In het boek Ezra 10-11 verontreinigden de kinderen van de Israëlieten zichzelf door vreemde vrouwen te trouwen. Ze moesten uiteindelijk zichzelf van hen scheiden omdat het hun relatie met God belemmerde. Het is pijnlijk om zulke schriftgedeelten in de Bijbel te lezen, maar u kunt ook zien dat Gods liefde zijn volk en toekomstige generaties beschermt tegen vernietiging en vervuiling.

Daarom zijn de grenzen die God heeft gesteld in Zijn liefde voor ons eigen bestwil. We moeten leren hetzelfde te doen als het gaat om het omgaan met mensen voor onze eigen veiligheid en ter wille van vele anderen.

Onthoud: Liefde heeft grenzen om u te helpen deelnemer te zijn aan Gods heiligheid.

Leer te functioneren binnen de grenzen van Gods liefde!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!