Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jeremia 43-44
Openbaring 5-6

-Food for thought dag 294-

• Lucas 17: 1-4
• Kolossenzen 3: 12-15

De Liefde brengt geen verdeeldheid of vijandschap onder de broeders. We moeten leren de geest van belediging aan te vallen die verdeeldheid onder gelovigen brengt.

“Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Verleidingen zullen er altijd zijn. Dat is onvermijdelijk. Maar degene die de verleidingen veroorzaakt, zal het slecht vergaan. Hij zou beter af zijn als hij met een zware molensteen om zijn nek in de zee werd gegooid, dan wanneer hij een van deze eenvoudige mensen tot zonde bracht. Ik waarschuw jullie. Als je broer zondigt, wijs hem dan terecht. Als hij spijt heeft, moet je hem vergeven. Zelfs als hij zeven keer per dag tegen je zondigt. Als hij je telkens komt zeggen dat het hem spijt, moet je hem telkens opnieuw vergeven.”
Lucas 17:1‭-‬4 HTB

Daarom moeten we altijd bereid zijn ​​om los te laten voor en na alles wat de boze naar ons probeert te gooien. Het doel van deze geest van belediging is om verdeeldheid te zaaien door de band van eenheid onder de broeders te verbreken.

“God heeft u uitgekozen en houdt van u. Kleed u daarom met innerlijk medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld. Verdraag en vergeef elkaar als iemand iets tegen u heeft. Volg hierin het voorbeeld van Christus, die u zonder meer vergeven heeft. Waar het op aankomt, is dat u zich laat leiden door de liefde, want dan zal de gemeente in volmaakte harmonie bijeenblijven. Laat de vrede van God uw harten beheersen. Daartoe heeft God u ook geroepen als leden van één lichaam. Wees daarom dankbaar.”
Colossenzen 3:12‭-‬15 HTB

Een ieder die graag verdeeldheid onder de broeders zaait, stelt zich in het verborgen open voor Satan. Want het is dezelfde manier waarop Satan Eva en haar man bedroog om hun autoriteit en positie te verliezen in God (Genesis 3: 1-8). Dit zorgde ervoor dat ze geestelijk gescheiden werden van God.

Het is om deze reden dat we moeten vechten tegen de geest van belediging, verdeeldheid en vijandschap onder de broeders. Zodat broederlijke liefde ons kan domineren.

Onthoud: Gods liefde geeft geen geboorte aan vijandschap maar aan eenheid en vrede.

Laat broederlijke liefde blijven vloeien!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!