Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jeremia 27-28
I Johannes 1-3

-Voedsel tot overdenking dag 288-

• Romeinen 12:18
• Efeziërs 2:14
• Mattheüs 5: 9

Liefde zoekt naar vrede. Het is belangrijk om altijd uw best te doen om vreedzaam met alle mensen te leven.

“Probeer, voor zover het van u afhangt, met iedereen in vrede te leven.”
Romeinen 12:18 HTB

Jezus Christus kwam om vrede te brengen tussen God en de mensheid. Hij kwam niet om zaden van tweedracht te zaaien. Ware liefde brengt eenheid, geen belediging. De geest van belediging komt van satan. U moet heel alert zijn om geen belediging over u te laten heersen (Lucas 17: 1-5).

Dat is waarom u moet leren naar vrede te jagen vanwege het feit dat Jezus Christus kwam om de muren van belediging neer te halen die scheiding bracht tussen God en de mensheid; Jezus kwam om vrede te zaaien. Zonder de liefde van Christus zouden u en ik nog steeds van God gescheiden zijn. Maar Zijn liefde voor de mensheid zorgde ervoor dat Hij zijn leven voor ons gaf, waardoor er vrede kwam met God. We zijn nu geplugd in God vanwege de liefde van Christus voor ons.

“Want Hijzelf is onze vrede. Hij heeft u en ons tot één volk gemaakt door de muur van vijandschap die tussen ons in stond, af te breken.”
Efeziërs 2:14 HTB

Het Woord van God zegt:
“Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God worden genoemd.”
Mattheüs 5:9 HTB

Onthoud: Waarheid jaagt vrede na.

Wees een vredestichter!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!