Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jeremia 19-20
Jakobus 1-3

-Voedsel tot overdenking dag 284-

• Johannes 14:23
• 2 Korinthiërs 1:20
• Johannes 1: 1

Als u van God houdt, zult u doen wat Hij van u vraagt. U kunt niet zeggen dat u van Hem houdt, maar het is niet te zien in uw daden. We doen namelijk niet aan lippendienst.

“Jezus antwoordde hem: “Iemand die van Mij houdt, zal doen wat Ik zeg. Mijn Vader zal van hem houden en Wij zullen bij hem komen en in hem wonen.”
Johannes 14:23 BB

U kunt niet zeggen dat u God liefhebt zonder aan Zijn geboden te houden. Want Liefde wordt gezien in het praktisch uitoefenen van het Woord van God. Liefde maakt geen compromis met het Woord van God.

“Want alles wat God heeft beloofd, heeft Hij door Jezus ook gedaan. Jezus is Gods ‘ja’. Daarom zeggen we ook door Hem ‘Amen! Zo is het!’ En dat eert God.
2 Korinthiërs 1:20 BB

Als u de beloften van God in uw leven wilt zien manifesteren, moet u Hem gehoorzamen en Zijn geboden houden. De beloften gebeuren niet automatisch, omdat ze in Christus worden gevonden.

“In het begin was het Woord er. Het Woord was bij God, en het Woord was God Zelf.
Johannes 1:1 BB

Omdat God en het Woord één zijn, moet u zich aan Zijn geboden houden om de beloften van God te verkrijgen. Daarom kunt u het Woord van God niet afzwakken.

Onthoud: Liefde maakt geen compromis.

Wees geen prater van Gods Woord, maar een dader; want Liefde wordt gezien in het doen van het Woord van God indien u er geen compromis mee maakt.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het handel ernaar !!!!!