Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jeremia 7-9
Hebreeën 7-9

-Voedsel tot overdenking dag 279-

• Genesis 12: 1-7
• Mattheüs 6:33

God liefhebben zal ervoor zorgen dat u achter uw relatie met Hem aangaat en niet wat Hij gedaan heeft, nog steeds doet in en door uw leven. Een goed voorbeeld is Abraham. Toen God Abraham uit zijn vaders huis riep en beloofde bij hem te zijn en hem ook het land te geven waar Hij in woonde, bouwde Abraham een altaar.

“De Here nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; [Hebr 11:8-10] Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden[Gal. 3: 8.] . Toen ging Abram, zoals de Here tot hem gesproken had, en Lot ging met hem; en Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran trok. Abram nu nam zijn vrouw Sarai en Lot, zijns broeders zoon, en al hun have, die zij verworven hadden, en de lieden, die zij in Haran verkregen hadden, en zij trokken uit om te gaan naar het land Kanaän, en zij kwamen in het land Kanaän. En Abram trok het land door tot de plek bij Sichem, tot de terebint More; en de Kanaänieten waren toen in het land. Toen verscheen de Here aan Abram en zeide: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Here , die hem verschenen was.”
Genesis 12:1‭-‬7 NBG51

Abraham bouwde een altaar omdat hij een relatie met God wilde, en niet alleen de dingen die God had beloofd voor hem te doen. Hij maakte God tot Zijn prioriteit en niet de dingen die God voor hem zou doen.

Hij bracht God naar zijn huis en gezin door een plaats te maken om Hem altijd te ontmoeten om met Hem te communiceren. Als een gelovige in Christus moet u uw tijd of agenda prioriteren en altijd vechten om tijd met God te maken. Wetende dat God veel meer is dan de dingen die u van Hem ontvangt. Door naar Hem te zoeken, zal God Zich aan u voorstellen en u ook helpen Zijn wegen te kennen.

Het Woord van God zegt:
“Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.”
Matteüs 6:33 NBG51

Dingen komen altijd vanzelf, als u leert om van God uw prioriteit te maken in alles wat u doet.

Dit is het grote geheim van een zegen zijn.

Onthoud: van God houden zal ervoor zorgen dat u achter uw relatie met Hem aangaat en niet achter dingen.

Vecht voor uw relatie met God!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!