Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jesaja 61-62
1 Timotheüs 3-6

-Voedsel tot overdenking dag 272-

• Filippenzen 4: 8-9
• Romeinen 1:30

Liefde gelooft in de waarheid, spreekt de waarheid en verspreidt geen leugens of geruchten. Met andere woorden, liefde roddelt niet. De geest achter roddel is hekserij en zijn voornaamste taak is om verdeeldheid en belediging te zaaien onder de broeders (Lucas 17: 1-5).

Dat is de reden waarom u in Gods Woord wordt verteld op welk gesprek u uw aandacht moet richten en welke u moet weigeren. Het Woord van God zegt: “Broeders en zusters, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is. Breng niet alleen in praktijk wat u van mij geleerd hebt, maar ook wat u van mij gehoord en gezien hebt, dan zal de God van de vrede met u zijn.”
Filippenzen 4:8‭-‬9 HTB

U kunt uzelf niet openen voor rotzooi of dingen die u geestelijk niet opbouwen.

Een goed voorbeeld daarvan is roddelen. Wanneer u zegt dat u van God houdt, kunt u geen dingen over mensen zeggen die niet liefdevol zijn of die de mensen niet liefhebbend doen overkomen.

Iedereen die roddelt is een hater van God en dit zijn de mensen die nooit samen met Christus bouwen maar uiteen drijven (Mattheüs 12:30).

“Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders,”
Romeinen 1:30 HSV

Onthoud: liefde roddelt nooit want roddelaars zijn haters van God.

Wees geen hater van God!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!