Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jesaja 59-60
2 Timotheüs 1-3

-Voedsel tot overdenking dag 271-

• Hebreeën 8: 10-11
• Hooglied 1: 4

God wil dat al zijn kinderen Hem kennen.

“Dit is het nieuwe verbond dat Ik met het volk van Israël sluit: Ik zal mijn wetten in hun gedachten schrijven en in hun hart. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Niemand zal tegen zijn vriend, broer of buurman hoeven te zeggen: “Jij moet de Here ook leren kennen,” want van klein tot groot zal iedereen Mij kennen.”
Hebreeën 8:10‭-‬11 HTB

Het is ons verbondsrecht om God te kennen voor wie Hij is, niet voor wat er ons over Hem wordt verteld.

De reden waarom velen Hem echter niet kennen in Christus is omdat we ervan houden wat Hij voor ons doet, maar we willen Hem niet achterna rennen zodat we Zijn wegen kennen.

We kunnen God niet kennen zonder Hem lief te hebben voor wie Hij is, en niet alleen om wat Hij doet. Het neemt dezelfde liefde als die Hij in ons hart heeft gezet om Hem te kennen.

Daarom zegt het Woord van God: “Voer mij met u mee, laten we ons haasten. De koning nam mij mee naar Zijn vertrekken. Wij willen jubelen en blij zijn met U. Uw liefde gaat de vreugde van de wijn ver te boven. Het is terecht dat men zoveel van U houdt!”
Hooglied 1:4 HTB

Onze liefde voor God zal ervoor zorgen dat we achter Hem aan gaan. God volgen zal ervoor zorgen dat Hij Zichzelf aan ons openbaart.

Onthoud: van God houden (van mensen houden) zorgt ervoor dat u Hem kent.

Keer terug naar uw eerste liefde!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!