Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Kronieken 20-21

-Voedsel tot overdenking dag 235-

• Johannes 14: 23-24
• 1 Petrus 1:14

Liefde en gehoorzaamheid gaan samen.

‘Jezus antwoordde hem: ‘Als iemand van Mij houdt, zal hij doen wat Ik heb gezegd. Mijn Vader zal van hem houden en samen zullen Wij bij hem komen wonen. Maar wie niet van Mij houdt, trekt zich niets van mijn woorden aan. Wat Ik tegen jullie allen zeg, komt niet van Mijzelf maar van mijn Vader die Mij gestuurd heeft.
Johannes 14:23‭-‬24 HTB

Het bewijs van God liefhebben is gehoorzaamheid. We kunnen niet zeggen dat we God liefhebben zonder gehoorzaam te zijn aan Zijn Woord. Onze gehoorzaamheid aan Zijn Woord moet worden onderbouwd door onze daden.

We moeten het nooit moeilijk vinden om God te gehoorzamen omdat dat onze natuur is.

“Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren.
1 Petrus 1:14 HSV

Bedenk: wandelen in Gods liefde is gehoorzaam zijn aan Hem.

U bent een gehoorzaam kind! Blijf gehoorzaam!

Overdenk het en handel ernaar!!!!