Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Kronieken 18-19

-Voedsel tot overdenking dag 234-

• Jakobus 2: 14-17
• Jakobus 1: 26-27

Mensen in liefde bedienen is een daad en geen gepraat. Het Woord van God zegt:
“Broeders en zusters, wat voor zin heeft het te zeggen dat u christen bent als dat niet blijkt uit wat u voor anderen doet? Kunt u door zoʼn geloof gered worden? Als uw vriend niet genoeg te eten krijgt en bijna geen kleren heeft en u zegt tegen hem: ‘Het beste ermee, hoor! Vat geen kou en zorg dat je niet verhongert,’ is dat toch zinloos als u hem niet geeft wat hij nodig heeft? Het is wel duidelijk dat geloof alleen niets te betekenen heeft. U moet het ook laten blijken uit wat u doet. Geloof dat niet uit daden blijkt, is geen geloof, het is dood en zinloos.”
Jakobus 2:14‭-‬17 HTB

Het bewijs van ons geloof in Christus is het in praktijk brengen van Gods liefde door te bedienen in de noden van de noodruftigen , in het bijzonder aan onze geloofsgenoten in Christus (Galaten 6:10).

“Als u zegt een christen te zijn, maar uw tong niet in bedwang houdt, maakt u zichzelf iets wijs. Uw godsdienst heeft niets te betekenen. De christen die zuiver is en op wie God onze Vader niets heeft aan te merken, zal wezen en weduwen bijstaan in hun nood. Hoe slecht en vuil de wereld ook is, hij zal zuiver blijven.”
Jakobus 1:26‭-‬27 HTB

Bedenk: praten over liefde zonder het in praktijk te brengen is onzin.

Onderbouw wat u gelooft door het om te zetten in daden.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!