Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
1 Koningen 3-4
Handelingen 17
Psalmen 84

-Voedsel tot overdenking dag 169-

• Lucas 11:5-8
• Numeri 23:19
• Maleachi 3:6

Weet u dat Gods Liefde betrouwbaar is? We kunnen er allemaal op rekenen! Het is dezelfde Liefde die Hij in onze harten heeft uitgestort door de Heilige Geest, zodat wij als Zijn vertegenwoordigers hier op aarde ook betrouwbaar kunnen zijn voor diegenen die Zijn Liefde nodig hebben en voor medegelovigen in Christus.

De reden waarom betrouwbare mensen ontmoeten schaars is: niet alle mensen die u ontmoet hebben Gods Liefde in zich. Zelfs als ze Gods Liefde in zich hebben, weten ze niet hoe ze het moeten vrijgeven vanwege het gebrek aan openbaring van wat ze hebben.

Het woord betrouwbaar betekent: “om vertrouwenswaardig te zijn” of “consistent zijn in de manier hoe iemand handelt of zich gedraagt.”

“Jezus leerde hun nog meer over het gebed. ‘Stel dat je midden in de nacht naar een vriend gaat om drie broden te lenen. Je maakt hem wakker en zegt: “Er is een vriend bij ons aangekomen. Hij heeft een hele reis achter de rug. En nu heb ik niets voor hem te eten.” De man roept vanuit zijn slaapkamer: “Laat me nou toch slapen! De deur is op slot en we liggen allemaal in bed! Ik kom er nu niet uit om je te helpen.” Ik verzeker jullie, ook als hij niet opstaat vanwege jullie vriendschap, dan nog zou hij opstaan vanuit zijn schaamteloosheid en je alles geven wat je nodig hebt.”
Lucas 11:5‭-‬8 HTB

De reden waarom de vriend om middernacht naar zijn vriend kon gaan, is omdat hij betrouwbaar was en consistent in zijn doen en laten. Hij deed wat hij zei dat hij zou doen.

“God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?
Numeri 23:19 HSV

Het is moeilijk om mensen te vertrouwen die inconsistent zijn in hun gedrag of karakter. God verwacht dat u consistent bent in uw doen en laten ten opzichte van mensen, omdat Hij u Zijn Liefde heeft gegeven. Wandelen in deze dimensie van Gods Liefde is een keuze die u dagelijks moet maken.

”Want Ik, de Here, ben niet veranderd. En daarom bent u nog niet tot de laatste man uitgeroeid, want Ik blijf altijd genade bewijzen.”
Maleachi‬ ‭3:6‬ ‭HTB‬‬

Wandelen in Gods Liefde is een standvastige houding. De wereld is niet op zoek naar inconsistentie, maar is op zoek naar mensen die altijd doen wat ze zeggen.

Wees consistent in het wandelen in Gods Liefde en zet uw hart erop om betrouwbaar te zijn voor de mensen om u heen en voor degenen aan wie u bent toegewezen. Het verdienen van mensen hun vertrouwen is een moeilijke klus omdat het consistentie vereist in de prestaties of houding ervan.

Onthoud: Gods Liefde is betrouwbaar en faalt daarom nooit.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!