Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Samuel 9
Handelingen 9-10
Psalmen 79

-Voedsel tot overdenking dag 160-

• Mattheüs 26: 33-35
• Lucas 22: 54-72
• 1 Korinthiërs 14:20

De Liefde van God brengt herstel tussen de mensheid en De Auteur van het leven (God Almachtig). Het is voor dit doel dat Jesus naar de aarde kwam.

Jezus liet dit zien, toen Petrus driemaal werd gevraagd of hij van Hem hield; wetende dat Petrus Hem al drie keer had verloochend, zeggende dat hij Jezus niet kende.
(Mattheüs 26: 33-35; Lucas 22: 54-62).

Dus toen Jezus hem drie keer vroeg of hij van Hem hield, was Hij bezig om Petrus te herstellen van zijn gevallen positie naar die van autoriteit.

“Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Hoed Mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen.”
Johannes 21:15‭-‬17 HSV

De Liefde rekent het kwade niet toe. Maar zoekt naar een mogelijkheid om de gevallen broeders te herstellen.

Paulus zei: “Volg mij zoals ik Christus volg.” We moeten navolgers van Christus zijn ondanks het slecht dat ons is aangedaan.

“Broeders, wordt geen kinderen in uw denken, maar wees kinderlijk in de slechtheid, en word in uw denken volwassen.”
1 Korinthiers 14:20 HSV

Onthoudt: De Liefde gedraagt zich als een kind ​​in zaken van kwaad. Met andere woorden, het vergeeft gemakkelijk alsof er niets gebeurd is en het is bereid om verzoening en herstel te brengen tot de gevallen broeders en degenen die Jezus niet kennen.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!