Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
I Samuel 20-21

-Voedsel tot overdenking dag 147-

• Lucas 19:10
• Johannes 3:16

De Liefde van God moet in alles voorafgaan met wat we doen, als we onze generatie willen afhelpen van de gebondenheid aan vergankelijkheid en van elkaar met gelijkmatig geloof.

Jezus Christus kwam niet om de wereld te corrigeren, maar om te zoeken en te redden wat verloren was.

“Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.”
Lukas 19:10 HSV

Hij kwam om de gevallen mens uit zijn geestelijke doodsconditie te verlossen en niet om de toestand te corrigeren. Hij kwam om de mensheid een geheel nieuw leven te geven en niet om de oude toestand te corrigeren of te herstellen.

Hij kon dit niet bereiken zonder dat De Geest van Liefde die Hem domineerde. Dus Liefde ging Hem voor, voordat de nieuwe natuur kwam. We moeten hetzelfde doen als we mensen uit hun toestand moeten helpen.

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”
Johannes 3:16 HSV

Het was de Liefde van God die het eerst kwam vóór bevrijding en het is niet andersom. We moeten de stappen van Jezus Christus volgen om dezelfde resultaten te bereiken.

Misschien de reden dat u weinig of geen resultaat hebt gehad in wat u doet is, omdat Gods Liefde niet vooruit gaat in de dingen die u doet. U heeft toegestaan ​​dat egoïsme of zelf rechtvaardiging domineert.

Onthoud, liefde doet zijn naaste geen kwaad.

Veel zegeningen in Jezus Naam!

Overdenk het en handel ernaar !!!!