Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
1 Samuel 3-4
Johannes 11
Psalmen 62

-Voedsel tot overdenking dag 138-

• Filemon 1: 8-20
• Galaten 6: 1

De reden waarom je moet vergeven en dezelfde mensen die u hebben beledigd een tweede kans zonder reserves te geven is omdat God ze nog steeds kan gebruiken om nuttig en een grote hulp te zijn in uw leven.

“Daarom, hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb om u te bevelen wat u behoort te doen, spoor ik u veel liever aan door de liefde, omdat ik , Paulus, een oud man ben en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon, die ik heb voortgebracht toen ik in boeien geslagen was , namelijk Onesimus. Hij was voorheen voor u van geen nut, maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut. Ik heb hem teruggestuurd. Neem dan hem, met wie ik innig verbonden ben, weer aan. Ik had hem wel bij mij willen houden, opdat hij mij, die in de boeien zit ter wille van het Evangelie, namens u zou dienen. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw weldaad niet gedwongen maar vrijwillig bewezen zou worden. Want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig zou terughebben, niet meer als een slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Was hij dat in het bijzonder voor mij, hoeveel te meer zal hij het voor u zijn , zowel in het vlees als in de Heere. Als u mij dus houdt voor een medegelovige, aanvaard hem dan zoals u het mij zou doen . En als hij u in iets onrecht aangedaan heeft of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening. Ik, Paulus, heb het eigenhandig geschreven. Ik zal betalen, om niet te zeggen dat u ook uzelf aan mij schuldig bent. Ja, broeder, laat mij dit voordeel van u hebben in de Heere. Verkwik mij innerlijk in de Heere.
Filemon 1:8‭-‬20 HSV

Onesimus was een mede-kerkganger die uit de kerk koffers stal, de kerk verliet en Paulus die hem later vond, tot hem predikte en zich bekeerde en niet alleen nuttig was voor Paulus, maar ook voor de bediening. Paulus smeekte Filemon om hem te ontvangen, te vergeven en hem een ​​nieuwe kans te geven, omdat hij nu berouw had en nuttig was voor de bediening.

Als gelovige in Christus moet u leren herinneren hoe God dagelijks zijn genade tegenover u toont door uw nieuwe kansen te bieden, ongeacht uw fouten, om de persoon te zijn waartoe hij u geroepen heeft.

De duivel is een meester van verwarring en strijd. Hij verbergt zich achter acties van mensen om de eenheid en vrede tussen de broeders te stelen, te doden en te vernietigen. Daarom moeten we wijs zijn in het richten van onze pijlen op het juiste doel (satan) in oorlogsvoering en bidden voor het herstel van de broeders die door een fout worden overgenomen.

Liefde brengt herstel. Daarom geef terwille van liefde nieuwe kansen aan diegenen die u hebben beledigd .En maak ruimte voor herstel in uw hart.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!