Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
I Samuel 5-4
Johannes 12
Psalmen 63

-Voedsel tot overdenking dag 139-

• Hebreeën 13: 2
• Mattheüs 25: 35-36

Het Woord van God eist van ons dat we gastvrij zijn. De geest van gastvrijheid betoont vriendelijkheid aan mensen die we niet kennen. Dit is hoe u Gods liefde laat zien aan de minder bedeelden en vreemdelingen.

“Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. [Gen. 18: 1-8; 19: 1-3.] Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt.”
Hebreeën 13:2‭-‬3 HSV

Het is om dezelfde reden dat Jezus zei: “Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechter hand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.
Mattheüs 25:34‭-‬36 HSV

Daarom moet u nooit stoppen om gastvrij te zijn, want niet alleen is gastvrijheid een bediening waartoe u geroepen bent om te vervullen, maar het is een van de manieren waarop we Gods liefde demonstreren aan vreemden.

Jezus Christus kwam ter wereld terwille van de liefde en om ons (vreemden) te redden van de gebondenheid van corruptie.

Onthoud dat een pure daad van liefde nooit een verspilling is. Liefde is gastvrij.

Vervul uw bediening van helpen door gastvrij te zijn.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!