Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jozua 23
Johannes 4
Psalmen 56

-Voedsel tot overdenking 123-

• 1 Petrus 2: 20-23
• Lucas 23:34

Onze vijand is geen mens. Wij als gelovigen in Christus hebben één gemeenschappelijke vijand die satan wordt genoemd; hij wordt ook wel de aanklager van de broeders genoemd. De reden waarom velen in de kerk beledigd zijn, is omdat zij niet weten dat een van de taken van satan is om onenigheid te zaaien onder de broeders, door de geest van belediging. Hierdoor zouden we afwijken van het oorspronkelijke doel waarvoor we wederomgeboren zijn geworden (Lucas 4:18 en Matteüs 20:28).
Hij weet wanneer wij in haat functioneren, wij niet functioneren in de wet die ons koninkrijk beheerst, namelijk liefde (Romeinen 13:10).

Daarom, zolang we niet in liefde wandelen, kunnen we nooit effectieve dienaren van het Evangelie van Christus zijn.

Jezus Christus, onze Heer die dit wist, koos ervoor om zichzelf voortdurend aan God over te geven, zodat Hij gefocust kon blijven op Zijn opdracht.

“Al dit lijden hoort bij het leven waartoe God ons geroepen heeft. Christus, die voor u geleden heeft, is het voorbeeld dat u moet volgen, en in zijn voetstappen moet u treden. Hij heeft niets misdaan en zei nooit een verkeerd woord. Als Hij beledigd werd, zei Hij niets lelijks terug. [Jes 53: 9.] Als de mensen Hem pijn deden, dreigde Hij niet het hun betaald te zetten. Hij liet het allemaal over aan God, die rechtvaardig oordeelt.”
1 Petrus 2:21‭-‬23 HTB

Daarom zei Jezus: “Vader,’ zei Jezus, ‘vergeef het deze mensen. Zij weten niet wat ze doen.’ De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te loten.[Ps. 22:18.]”
Lucas 23:34 HTB

Hij kwam om Zijn leven te geven als een uitwisseling voor ons leven, zodat we weer met God konden worden verzoend. Daarom in plaats van wraak door het kwaad Hem gedaan, ging Hij ons voor om ons te bedienen door de prijs voor onze zonden te betalen.

Het wordt tijd dat we gefocust blijven en weigeren af ​​te wijken van het doel waarvoor we wederomgeboren zijn.

Laten we allemaal gefocust blijven door te onthouden dat we het kwaad alleen met het goede kunnen overwinnen.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!