Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Joshua 3-4
Lucas 23
Psalmen 51

-Voedsel tot overdenking dag 113-

• 1 Korinthiërs 13: 7
• Kolossenzen 1:27

De reden waarom we anderen gemakkelijk opgeven is omdat we weigeren Christus in ons toe te laten, onze hoop der heerlijkheid, ons te laten overheersen.

”Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.”
Kolossenzen‬ ‭1:27‬ ‭HSV‬‬

De Bijbel zegt: “liefde hoopt alle dingen (geeft hoop op God of anderen ongeacht de omstandigheden niet op).”

”Liefde… hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen,”
1 Korinthe 13:7 HSV

Het woord “hoop” is een verlangen met een verwachting om te verkrijgen. Elke verwachting is gebaseerd op een belofte; alle beloften in God zijn ja en Amen. Als we deze hoop op God hebben met betrekking tot onze omstandigheden of anderen, zullen we niet snel opgeven. God kennende, zal Hij altijd doen wat Hij ons heeft beloofd.

De sleutel is een verwachting hebben terwijl we wandelen in Gods liefde dat Hij Zijn Naam in ons leven zal eren. Zonder een heilige verwachting in God en Zijn beloften, zal liefhebben te midden van uitdagingen moeilijk zijn, ook tegenover anderen.

Onthoud dat de liefde nooit faalt en dat het onze wilskracht neemt , als we ons overgeven aan de Heilige Geest, om in liefde te blijven wandelen. Dit is een kwestie van kiezen van wat goed is en weigeren mee te gaan met onze gevoelens.

Daarom zegt De Bijbel: “Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom , achter het voorhangsel [Lev 16:2]”
Hebreeën 6:19 HSV

De “Hoop”, die een anker is van hoe we ons voelen, is Jezus (Het Woord) in ons. Onze ziel moet worden vernieuwd met Gods Woord, zodat het kan verwachten dat God doet wat Hij heeft beloofd.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!