Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Deuteronomium 29-30
Lucas 19
Spreuken 10: 1-10

-Voedsel tot overdenking dag 108-

• Markus 9: 38-39
• Numeri 11: 26-29

De vele verdeeldheid en strijd die we onder elkaar ervaren is te wijten aan het gebrek aan wandelen in Gods liefde. De liefde van God geeft geboorte aan eenheid en niet aan verdeeldheid.

Op een dag kwamen de discipelen van Jezus Christus tot Hem en zeiden:
En Johannes antwoordde Hem: Meester, wij hebben iemand gezien die demonen uitdreef in Uw Naam, iemand die ons niet volgt; en wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt. Maar Jezus zei: Verbied het hem niet, want er is niemand die een kracht doen zal in Mijn Naam en kort daarna kwaad van Mij zal kunnen spreken.
Markus 9:38‭-‬39 HSV

De reden waarom ze klaagden is omdat de man die dit wonder deed niet in hun groep of denominatie was. Dus bekritiseerden ze het werk waar God hem in gebruikte om te bewerkstelligen. Maar tot hun verbazing weigerde Jezus Christus partij te kiezen, maar stond in overeenstemming met wat de man aan het doen was. Mensen hoeven niet perse in onze groep te zitten om hetzelfde resultaat te hebben dat we hebben. Zolang ze Lucas 4:18 vervullen, moeten we ze accepteren en weigeren onze ego in de weg te laten staan.

“Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest.”
1 Korinthe 12:3 HSV

Het wordt tijd dat we stoppen met bekritiseren en elkaar leren waarderen omdat we Gods doel voor Zijn Koninkrijk vervullen.

“Twee mannen echter waren in het kamp achtergebleven. De naam van de ene was Eldad, en de naam van de andere Medad. De Geest rustte op hen – zij behoorden namelijk tot de aangeschrevenen, maar waren niet naar de tent vertrokken – en zij profeteerden in het kamp. Een jongen liep snel weg en vertelde het aan Mozes, en zei: Eldad en Medad profeteren in het kamp. Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgekozen jongeren , antwoordde en zei: Mijn heer Mozes, belet het hun! Maar Mozes zei tegen hem: Zet u zich voor mij in? Och, waren allen van het volk van de HEERE maar profeten, dat de HEERE Zijn Geest over hen gaf!
[Luke 9:49, 50.] Numeri 11:26‭-‬29 HSV

Liefde waardeert en brengt geen verdeeldheid onder de broeders.

Laten we leren onze verschillen te vieren in de bediening, de uniekheid en elkaar daarin ook te complimenteren.

Geef iemand een compliment!

Veel zegeningen in Jezus Naam!

Overdenk het en handel ernaar !!!!!