Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Deuteronomium 13-14
Lucas 14
Psalmen 43

– Voedsel tot overdenking Dag 100-

• Lucas 17: 1
• Kolossenzen 3: 12-14

Wanneer God ons vergeeft, verbergt Hij onze zonden in de diepte van de zee en graaft er nooit in om met ons in contact te komen.

Zolang we in deze wereld wonen, mogen we beledigingen verwachten.

“Hij zeide tot zijn discipelen: Het is onmogelijk, dat er geen verleidingen komen, maar wee hem, door wie zij komen!,”
Lucas 17:1 NBG51

Onze Heer Jezus Christus bereidde ons voor tegen de geest van belediging die veel verdeeldheid veroorzaakt en de eenheid onder de broeders bestrijdt. De duivel heeft deze geest gebruikt om ervoor te zorgen dat veel gelovigen weglopen van hun zegeningen en zich afscheiden van de gezelschap van de broeders.

We moeten tegen deze geest opkomen en terug vechten. God is niet de auteur van belediging, maar van liefde. De remedie tegen deze geest is de liefde van God in praktijk te brengen.

We kunnen niet afrekenen met deze geest zolang we zelfzuchtig zijn.

Dat is de reden waarom de Bijbel zegt: “Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.”
Kolossenzen 3:12‭-‬14 NBG51

We moeten leren de liefde van God aan te doen en te vergeven zoals Christus vergeeft, wetende dat de geest van belediging er is om onenigheid onder de broeders te veroorzaken.

Onthoud liefde rekent het kwade niet toe.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!