Scroll Top

Bijbelstudie Plan 2020

Vandaag lezen we:
Mattheüs 5-6
Genesis 5-6

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 75-

Tekst voor meditatie:
• Jesaja 55: 10-11

Het Woord van God dat uit uw geest voort gaat, zal nooit vruchteloos terugkeren. Daarom is het belangrijk om Gods Woord uit te spreken, niet alleen spreekt u leven in uw toekomst maar u brengt ook uw tong in lijn met Gods wil.

“Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter [2 Kor. 9:10.] , zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.
Jesaja 55:10‭-‬11 HSV

De reden voor de vele problemen in uw leven is verkeerd spreken. Wat u zegt, bepaalt uw acties; het maakt uit wat u zegt.

Het Woord van God zegt:

“Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel, en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt”.
Jakobus 3:4‭-‬5 HSV

De tong wordt vergeleken met het roer van een schip dat het beweegt. Dat betekent dat het erg belangrijk is dat u Gods Woord consistent uit spreekt. Dit zal ook invloed hebben op de leiding van de Heilige Geest in uw leven.

De woorden die uit u komen van uw verstand, komen uit uw geest. Het spreekt over wat er in uw geest is.

“Adderengebroed! Hoe kunt u goede dingen spreken, terwijl u slecht bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond”.
Mattheüs 12:34 HSV

Onthoud: geleid worden door de geest is gelinked met wat u constant zegt met uw mond.

Spreek woorden van leven!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!