Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
Mattheüs 3-4
Genesis 2-4

– Voedsel tot overdenking 2020 dag 74-

Tekst voor meditatie:
• Johannes 6:63

God verwacht niet alleen dat u zich met Zijn Woord voedt, maar u moet ook het Woord van God in u bewateren (actief door het te doen) door het voort te spreken.

Het Woord van God zegt:

‘De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven”.
Johannes 6:63 HSV

Op de dag dat u wedergeboren werd ontving uw geest het leven van God dat een impact heeft gehad op uw ziel en lichaam. De ziel zit vol dode werken omdat het verstand vernieuwd moet worden met Gods Woord zodat deze met uw geest kan stromen. Om dit te laten gebeuren, moet u het Woord van God spreken tegen uzelf. Dat is hoe u de gedachten in uw verstand tegenwerkt en ervoor zorgt dat deze in lijn komen met Gods doel en plan voor uw leven.

Het Woord van God zegt:

“Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest [Prov. 23:20.] , en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart”
Efeze 5:17‭-‬19 HSV

God wil altijd in contact staan ​​met uw verstand, gebaseerd op Zijn Woord. En hoe meer u het woord tegen uzelf spreekt, hoe makkelijker het zal zijn om de leiding van de Geest te kunnen volgen.

Onthoud: het wapen tegen uw verstand is uw mond.

Maak het een gewoonte om Gods Woord te spreken tot uzelf!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!