Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
Openbaring 14-15

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 62-

Tekst voor meditatie:
• 1 Timotheüs 4: 2

Het geweten van onze wedergeboren geest kan worden toegeschroeid door de verkeerde leer en misleidende geesten.

“Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel, dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden. Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd door het Woord van God en door het gebed.
1 Timotheüs 4:1‭-‬5 HSV

Hoe meer u uw geest opent voor verkeerde doctrines, hoe meer u uw geestelijke zintuigen verdooft voor het gevoelig zijn voor de Heilige Geest. Dat is waarom we de Schriftgedeelten moeten onderzoeken of het zo is en ook het Woord van God in praktijk moeten brengen, anders zullen we in een leugen leven en het de waarheid noemen; net als satan.

“U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.”
Johannes 8:44 HSV

U moet alleen Gods Woord geloven en niets anders.

Onthoud: controleer altijd de Bijbelteksten op wat u hoort voordat u ernaar handelt, zodat uw geweten zuiver blijft voor God en mensen.

Kijk uit met wat u ziet en hoort!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!!