Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
1 Johannes 5

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 55-

Tekst voor meditatie:
• 1 Johannes 3:20

De Geest van God leidt ons door de innerlijke stem die het geweten wordt genoemd. Een goed voorbeeld is in Johannes 8.

Het Woord van God zegt:

“En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U? En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de één na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond.”
Johannes 8:3‭-‬9 HSV

Het was de stem van hun eigen geest die hen overtuigde, niet de Heilige Geest.

Wanneer u mediteert op Gods Woord, zal uw geweten een veilige gids zijn.

Onthoud: Negeer nooit u geweten.

Train je geest in de dingen van God.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!