Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
1 Johannes 1-4

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 52-

Tekst voor meditatie:
• 1 Johannes 3:20

Elke gelovige in Christus wordt geboren met een gloednieuw geweten dat de innerlijke stem wordt genoemd. Het geweten van een wedergeboren gelovige is de stem van zijn opnieuw geboren geest. Die stem in hem, met de hulp van de Heilige Geest, die ervoor zorgt dat hij goed leeft, goed handelt en goed praat.

Het Woord van God zegt:

“Maar ook als ons geweten ons aanklaagt, is God toch groter dan ons geweten. Hij weet alles. Als ons geweten ons niet aanklaagt, vrienden, kunnen wij vol vertrouwen naar God opkijken. Wij krijgen wat wij van Hem vragen, omdat wij Hem gehoorzamen en doen wat Hij wil.
1 Johannes 3:20‭-‬22 HTB

Het is belangrijk dat we naar ons geweten luisteren, want dit is een van de manieren waarop God ons door zijn Geest leidt.

De Geest van God woont in onze geest en staat voortdurend in gemeenschap met onze geest. Zo vormt de informatie die onze geest door het Woord of in tijden van intimiteit heeft verzameld: het geweten van onze herboren geest. Daarom moeten we altijd luisteren als onze geest onze ziel (geest, emoties en wil) bedient door de innerlijke stem in ons die het geweten wordt genoemd.

Het Woord van God zegt:

“Maar u bent gezalfd door [u hebt een heilige afspraak van, u hebt een zalving gekregen van] de Heilige, en u kent allemaal [de Waarheid] of u weet alle dingen.

U bent heel anders, want de Heilige Geest is in u komen wonen en daardoor kent u de waarheid. Maar u hebt de Heilige Geest ontvangen en Hij woont in u. Daarom hoeft niemand anders u te leren wat God wil, want Hij Zelf is uw Leraar. Wat Hij zegt, is de waarheid en geen leugen. Doe daarom wat de Heilige Geest u geleerd heeft en blijf één met Christus.
1 Johannes 2:20‭, ‬27 HTB

De stem van onze geest die de innerlijke stem wordt genoemd, is geboren als gevolg van de informatie die ons geestelijk wezen van de Heilige Geest heeft ontvangen. Daarom moet u geestelijke discipline hebben (Romeinen 12: 1-3) zodat u gemakkelijk de innerlijke stem kunt volgen die het geweten wordt genoemd.

Onthoud: God kan u ook leiden door de stem van uw geest, de innerlijke stem die het geweten genoemd wordt.

Kom onder geestelijke discipline zodat uw geweten een veilige gids zal zijn.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!