Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
Jakobus 4-5

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 42-

Tekst voor meditatie:
• Galaten 5:16

Waneer u niet het leven leeft van De Geest, dan leeft u naar de wet van Mozes. Als een gelovige in Christus moet u weten dat er niets mis was met de wet, maar het was zwak geworden door het vlees. Met andere woorden, mensen die zich aan de wet hielden, deden dit uit angst en eigen kunnen en konden er zich toch niet aan houden vanwege hun onveranderde natuur.

Daarom het eerste wat er met u gebeurde, was een verandering van natuur, zonder dat kunt u God niet dienen. Deze verandering van natuur maakt u wedergeboren, wat een geestelijke ervaring is (Johannes 3: 3-7; 2 Korinthiërs 5:17). En de reden dat u wedergeboren bent geworden, is dat u kunt functioneren vanuit uw nieuwe mens in Christus en niet vanuit uw oude leven dat dood en begraven is (Romeinen 6: 1-11).

Daarom zei Paulus door de Heilige Geest:

“Dus is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen,[Joh 3:18] maar naar de Geest. Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees [Lev 7:37]”
Romeinen 8:1‭-‬3 HSV

Om deze reden, kunt u niet in vrijheid leven in Christus zolang u nog functioneert vanuit een vleselijk standpunt.

“Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.
Romeinen 8:7 HSV

Uw vrijheid in Christus wordt alleen door het vlees ervaren als u ervoor kiest om in de Geest te wandelen door het leven van de Geest te leven.

“Maar ik zeg: wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.
Galaten 5:16 HSV

Dus als Gods Woord zegt:

“Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.
Galaten 5:1 HSV

De enige manier om in uw vrijheid in Christus standvastig te zijn, is door te wandelen en te leven in de Geest en niet in het vlees. U doet dit door Gods Woord in praktijk te brengen.

Dat is waarom Paulus door de Heilige Geest zei:

“Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen.”
Filippenzen 3:3 HSV

Onthoud: Gods woord is geestelijk en niet vleselijk. Dus dien Hem met uw geest en niet met uw vlees.

Wees vurig in uw geest (en niet in het vlees), De Here Jezus Christus dienende!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!