Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
Jakobus 1-3

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 41-

Tekst voor meditatie:
• Mattheüs 12:34

Als Gods Woord u domineert, kunt u zich gemakkelijk laten leiden door Zijn Geest vanwege het feit dat waar u vol van bent zeker uit u zal komen.

Daarom zegt het Woord van God:

“…. Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond.
Mattheüs 12:34 HSV

Dit betekent dat wanneer u vol bent van Gods Woord, het gemakkelijk zal zijn om door de Geest geleid te worden.

Met dit doel zegt het Woord van God:

“Laat uw hart vol zijn van Christusʼ woord. Zijn woorden zullen uw leven verrijken en u wijsheid geven. Leer ze aan elkaar, wijs elkaar ermee terecht en zing erover in psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. Zing zo met een dankbaar hart voor de Here.”
Colossenzen 3:16 HTB

Wanneer Gods Woord rijkelijk in alle wijsheid in u woont, zal het zeker uw daden domineren en dat is geleid worden door de Geest (Kolossenzen 3:17).

Dat is de reden waarom God uw tijd van mediteren op Zijn Woord altijd zal gebruiken om persoonlijk tot u te spreken. Het is belangrijk dat u niet alleen Gods Woord leest, maar uzelf geeft aan het mediteren op Zijn Woord.

Onthoud: waar u vol van bent, zal zich zeker manifesteren in uw acties.

Wees vol van Gods Woord!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!