Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
Hebreeuws 4-6

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 36-

Tekst voor meditatie:
• Jozua 1: 8

Het is heel belangrijk dat u in de praktijk uw geest traint op de Heilige Geest te reageren; daarom is het belangrijk dat u zich voedt met het Woord van God.

De vraag is: “Hoe voedt u zich met Gods Woord”?

Antwoord: door meditatie; dat wil zeggen, u leest het, denkt erover na, praat erover met uzelf en handel ernaar.

“Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.”
Psalm 1:1‭-‬3 HSV

Wanneer u in de praktijk mediteert op Gods Woord, zult u voorspoedig zijn in uw geest, ziel en lichaam en zult u ook veel succes hebben.

“Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.”
Jozua 1:8 HSV

Dit is één van de manieren om uw menselijke geest te trainen om te reageren op de leiding van de Heilige Geest.

Onthoud: u bent waarop u mediteert. Daarom zal u altijd handelen in de richting van uw meditatie.

Mediteer op Gods Woord!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!