Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
Hebreeën 1-3

-Voedsel voor tot overdenking 2020 dag 35-

Tekst voor meditatie:
• 1 Petrus 1:23

God heeft geboorte gegeven aan u door Zijn Woord; daarom heeft uw geest dagelijks Gods Woord nodig als zijn voedsel om uw wandel en leven in de Geest te verbeteren.

“U hebt een nieuw leven gekregen, niet door geboorte uit uw ouders, want aan dat leven komt een einde, maar een nieuw leven door wedergeboorte uit God, die door de levende Christus zijn woord tot ons blijft spreken.
1 Petrus 1:23 HTB

Gods Woord is het enige instrument dat uw geest scheidt van uw ziel en lichaam.

“Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.
Hebreeën 4:12 HSV

Het Woord van God is voedsel voor uw geest en de oplossing voor uw verstand. Hoe meer u zich actief voedt met Gods Woord, hoe meer Zijn leiding
makkelijk wordt. De reden daarvoor is dat uw geest dan bekrachtigd wordt om altijd te heersen over uw verstand. Daarom zorg ervoor dat uw verstand zich onderwerpt aan uw geest door de kracht van de Heilige Geest door uw verstand te vernieuwen.

Onthoud: door u te voeden met Gods Woord zal uw wandel en leiding van de Geest bevorderen.

Voed u met Gods Woord, en lees het niet alleen maar!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!