Scroll Top

Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
2 Thessalonicenzen 1-3

– Voedsel tot overdenking 2020 dag 24-

Tekst voor meditatie:
• Filippenzen 4: 8

Het is belangrijk dat u begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor uw gedachten. Hoe u denkt zal uw reactie op God bepalen.

Om deze reden zegt het Woord van God:

“Broeders en zusters, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is. Breng niet alleen in praktijk wat u van mij geleerd hebt, maar ook wat u van mij gehoord en gezien hebt, dan zal de God van de vrede met u zijn.”
Filippenzen 4:8‭-‬9 HTB

Wanneer uw verstand gevuld is met Gods gedachten, dan kunt u zeggen: “Ik heb de mentaliteit van Christus”. Daarom maakt het hebben van de mentaliteit van Christus het makkelijk om geleid te worden door de Geest van God.

“Bovendien staat er in de Boeken: ‘Wie kent de gedachten van de Here? Wie zou Hem raad kunnen geven?’ Wij hebben de gedachten van Christus.”
1 Korinthiërs 2:16 HTB

Daarom moet u geen plaats geven aan de duivel in uw gedachtenleven, door te denken en te handelen in strijd met Gods Woord.

“Als u kwaad bent, laat dan geen wrok in uw hart opkomen, want dan zondigt u. Zorg ervoor dat u uw boosheid voor het einde van de dag weer kwijt bent. Geef de duivel geen schijn van kans.”
Efeziërs 4:26‭-‬27 HTB

Onthoud: u moet uw verstand onder discipline brengen, zodat u geleid kan worden door De Heilige Geest.

Wees gedisciplineerd in uw gedachtenleven!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Denk en handel !!!