Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
1 Tessalonicenzen 1-3

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 22-

Tekst voor meditatie:
• Filippenzen 2:5

De reden waarom u uw verstand moet beschermen tegen wat u hoort of aandacht geeft, is omdat wat u hoort of aandacht geeft, effect kan hebben op hoe u reageert op de leiding van de Geest.

Daarom zegt het Woord van God:

“Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.”
1 Petrus 1:13 HSV

Het is belangrijk dat de mentaliteit van Christus u domineert. Blijf daarom gefocust op wat Jezus al voor u heeft bereikt. Dit zal u helpen om voortdurend de stem of de leiding van de Geest te volgen.

Bijvoorbeeld: u hebt geld nodig, maar op dit moment heeft u niets bij u. De vijand kan u aanvallen met de gedachte dat er geen uitweg is. Maar wanneer uw verstand gefixeerd is op Gods Woord, staat er:

“Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.”
Filippenzen 4:19 HSV

Wanneer u ervoor kiest om uw hele persoonlijkheid te laten afhangen op wat God heeft beloofd in Zijn Woord en u ervoor kiest om vast te houden aan Zijn Woord, in plaats van wat de duivel suggereert; dan wordt u geleid door De Geest.

Daarom moet uw verstand omgord zijn met het Woord van God.

Om deze reden zei Paulus door de Heilige Geest:

 “Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus,”
Filippenzen 2:5 HTB

Het is uw taak om uw verstand voortdurend op Gods Woord te richten.

Onthoud: God zal u nooit leiden buiten Zijn Woord om.

Richt uw verstand op Gods Woord!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!