Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
Handelingen 21-23
Romeinen 6-7

– Voedsel tot overdenking 2020 dag 190-

Tekst voor meditatie:
• Mattheüs 6:33

Het is Gods wil om Zijn kinderen te verhogen, maar het is onze verantwoordelijkheid om de juiste informatie te verkrijgen die nodig is voor de promotie in Christus, en niet te vergeten dat Gods promotiestandaard niet de manier van promotie van de mens is.

“Net zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan die van u. Evenzo zijn mijn gedachten hoger dan de uwe”.
Jesaja 55:9 HTB

Als wij Gods promotie op Gods manier willen verkrijgen, moeten we weten wat er van ons wordt verwacht. Onwetendheid is geen excuus. We moeten ons verdiepen in Gods Woord als we verhoogd willen worden. De enige reden waarom een ​​kind van God verhoging kan worden ontzegd, is door gebrek aan kennis (Hosea 4: 6; Jeremia 5:13).

Daarom zegt het Woord van God:

“Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden”.
Mattheüs 6:33 HSV

Dat woord “zoeken” in de bovenstaande tekst is hetzelfde woord dat wordt gebruikt in Mattheüs 7: 7. Uit het Grieks vertaald, betekent het: het verdiepen of verheugen in de dingen van God door de bijbel te doorzoeken en te bidden. Weet dat de verhoging of promotie Gods deel is en niet dat van ons. Maar om dat te laten gebeuren, moet u een sterk verlangen naar de dingen van God hebben.

Als u gedomineerd wordt door Gods Hartslag, zal Hij er zelf voor zorgen dat u promotie krijgt.

“Verheug u in de Here , dan zal Hij u geven wat u nodig hebt en waar u naar verlangt”.
Psalmen 37:4 HTB

Bent u een Koninkrijk zoeker?

Onthoud: promotie is voor Koninkrijk zoekers en niet voor grappenmakers.

Wees een Koninkrijk zoeker!

Veel zegeningen in Jezus ‘Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!!