Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
Handelingen 14-17

– Voedsel tot overdenking 2020 dag 188 –

Text voor meditatie:
• 1 Petrus 5: 5-6

“Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt”.
1 Petrus 5:5‭-‬6 HSV

God zal altijd de trotse of zelfgenoegzaame weerstaan. Die mensen die denken dat ze God niet nodig hebben. Verhoging is namelijk voor de nederigen.

Jezus zei: „En toen Jezus hen bij Zich geroepen had, zei Hij: U weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren, en de groten macht over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn, zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen”.
Mattheüs 20:25‭-‬28 HSV

Jezus Christus linkt verhoging aan nederigheid. Daarom kwam Hij om te dienen en niet om te worden gediend. Hij nam de positie aan van een dienaar aan en daardoor werd Hij flink verhoogd.

Als Jezus Christus, onze Heer en Heiland, Zich vernederde om verhoogd te worden, hoe zit het dan met ons? We moeten begrijpen dat Gods manier om ons te promoten niet de manier van de mens is.

Dus als wij verhoogd willen worden, moeten we het voorbeeld van Jezus Christus volgen en ook Zijn manier van verhoging omarmen. Lees Filippenzen 2: 5-8.

Promotie gaat gepaard met nederigheid!

Onthoud: in nederigheid wordt promotie geboren. Daarom zei Jezus Christus: “als iemand onder u groot wil zijn, laat hem dan uw dienaar zijn.”

Wees nederig!!!!!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!