Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
Handelingen 7-10

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 185-

Tekst voor meditatie:
• Spreuken 3:35

Een dwaas is iemand die geen acht slaat op instructies; hoewel verhoging Gods plan is, behaagt het Hem niet om dwazen te verhogen. Dwazen trekken schande aan omdat ze weigeren Gods werk toe te laten in hun karakter, maar de wijzen (degenen die acht slaan op het Woord) trekken de heerlijkheid aan.

Het is belangrijk om God toe te staan ​​aan uw karakter te werken, omdat het aan uw promotie zal bijdragen en behouden.

Daarom zegt het Woord van God:
“opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven.”
Hebreeën 6:12 HSV

Geduld wordt geboren in moeilijke tijden en kwalificeert u om toegang te krijgen tot uw deur van promotie. Om deze reden moet u geduld beoefenen, want zonder dit zult u uzelf ontzeggen om uw deur van promotie binnen te gaan.

Een goed voorbeeld is koning Saul. Hij was ongeduldig om op Samuël te wachten en vanwege zijn ongeduld werd zijn koninkrijk van hem weggenomen en aan David gegeven (1 Samuël 13: 8-14).

Onthoud: geduldig zijn is een geweldige karaktereigenschap die u kwalificeert voor promotie.

Wees geduldig!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!