Scroll Top

Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
Galaten 3-6

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 13-

• Galaten 4: 1-2
• Efeziërs 4: 11-16
• Johannes 10:27

Het is belangrijk dat als Gods kind u verlangt om te groeien.

Ik bedoel dit: zolang een erfgenaam minderjarig is, is hij niet beter af dan een slaaf, ook al zijn alle bezittingen van hem. Hij heeft er pas iets aan als hij meerderjarig is en tot die tijd moet hij doen wat zijn voogden en de beheerders van de erfenis hem zeggen. Pas als hij de leeftijd heeft bereikt die zijn vader in het testament heeft genoemd, mag hij met de erfenis doen wat hij zelf wil.”
Galaten 4:1‭-‬2 HTB

Dit is zo waar als u wederom geboren wordt. Dan bent u als een babyschaapje (lam) die de zorg van zijn ouders nodig heeft om te groeien; wat resulteert dat u nog niet voor uzelf kunt zorgen.

Dit is de reden voor de vijfvoudige bediening. Ze zijn Gods voorziening voor Zijn kerk om baby’s te helpen volwassen te worden zodat ze de leiding van de Geest kunnen volgen.

Christus heeft sommigen aan de gemeente gegeven die apostel zijn, anderen die namens Hem spreken; sommigen die het goede nieuws aan ongelovigen vertellen, anderen die de christenen geestelijk verzorgen en weer anderen die onderwijzen. Met elkaar moeten zij de christenen klaarmaken om God te dienen, zodat de gemeente, het lichaam van Christus, zal groeien en sterk en volwassen zal worden. Het doel daarvan is dat wij ten slotte volledig één zullen zijn, door ons gemeenschappelijk geloof en doordat wij de Zoon van God allemaal even goed kennen. Dan zullen wij volledig mens zijn, volwassen geworden door alles wat Christus in ons heeft gedaan. Wij zullen dan niet langer als kinderen zijn, die zomaar van gedachten veranderen. Wij laten ons dan ook niet meer door van alles beïnvloeden. Ook niet door de verkeerde leer van slimme mensen die ons op een dwaalspoor willen brengen. Nee, dan zullen wij vol liefde de waarheid volgen en alleen doen wat waar is, en zo steeds meer één worden met Christus, die het hoofd is van het lichaam, de gemeente. Door Hem wordt het lichaam prachtig samengevoegd, elk deel helpt de andere delen naar vermogen, zodat het hele lichaam gezond groeit en vol liefde is.”
Efeziërs 4:11‭-‬16 HTB

Daarom zegt het Woord van God:

Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze. Zij volgen Mij.”
Johannes 10:27 HTB

Er stond niet “mijn lammeren maar “mijn schapen”. Schapen herkennen Gods stem, lammeren moeten onderwezen worden om naar een plaats te komen waar ze Gods stem herkennen, omdat ze babies zijn en ongeschoold zijn in de leer van gerechtigheid.

Onthoud: als baby heeft u onderwijzing nodig door de vijfvoudige bediening om de leiding van de Heilige Geest te begrijpen.

Verlangen ernaar om te groeien!

Veel zegeningen in Jezus Naam!

Overdenk het en handel ernaar!!!!