En het gebeurde, toen Rehabeam zijn koningschap gevestigd had en hij sterk geworden was. En hij deed wat slecht was, omdat hij zijn hart er niet op richtte om de HEERE te zoeken.”2 Kronieken 12:1, 14 HSV

Dit is het verhaal van een koning die door God verkozen was om Israel te leiden. In het begin onderwierp hij zich aan Gods Woord, maar toen hij in aanzien toenam, verving hij Gods woord voor afgoderij.

Wanneer we concessies doen aan het Woord van God door onze eigen egos te bevredigen, is het alsof we goud met brons of zilver vervangen. Welnu goud kan de plek van zilver niet innemen. In deze zin staat goud voor Gods Woord en het beoefenen van Gods Woord (Lees a.u.b. 1 Koningen 14:21-28).

Hij nam de schatten van het huis van de HEERE en de schatten van het huis van de koning weg, ja, hij nam alles weg. Hij nam ook alle gouden schilden weg die Salomo gemaakt had. In plaats daarvan maakte koning Rehabeam bronzen schilden en stelde die onder de verantwoordelijkheid van de lijfwachten, die de ingang van het huis van de koning bewaakten. 1 Koningen 14:26,27 HSV

Dus omdat hij geen gehoor gaf aan Gods Woord verloor hij het goud dat hij had, verving het voor brons en verloor uiteindelijk zijn eigen leven. Weiger vandaag nog langer concessies te doen aan het Woord van God!

Laten we samen bidden

Hemelse Vader,
Ik dank U voor Uw Woord. Help mij om voor niets en niemand concessies te doen aan Uw woord in mijn leven, in de naam van Jezus Christus. Amen