en mijn volk zich vernedert en bidt, Mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken, dan zal Ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken.” 2 Kronieken 7:14

Laten we ons verootmoedigen voor de mannen vandaag. We verootmoedigen ons en vragen De Here vergeving voor de volgende zaken:

  • de zonden die de mannen hebben begaan
  • weigeren van hun verantwoordelijkheid en niet hun (volledige) rol oppakken als vader voor hun kinderen
  • compromis(sen) sluiten en ongehoorzaam zijn aan de stem van De Heilige Geest
  • weigeren van hun roeping
  • Trots
  • Prestatiedrang (geest van competitie)

We roepen de mannen eruit in de naam van Jezus! We pleiten dat ze gehoor gaan geven aan hun roeping en dat ze hun roeping met hun hele hart ook accepteren. We zetten de Geest van bekering en verootmoediging vrij in Jezus Naam! We gebieden dat ze terugkeren naar God en dat ze zullen dienen in het Huis van De Here. We bidden voor genezing, bevrijding en volledige herstel naar geest, ziel en lichaam in de naam van Jezus, Amen!