Vrijdag 13 februari is het eindelijk zover! Onze eerste vrouwen vasten & bidden dag! Elke dag zullen we gebedspunten posten om voor mannen op de bres te staan in gebed. We bidden naar onze eerste vrouwenconferentie toe. We geloven dat die dag een manifestatie zal zijn van de vele gebeden die we voor God hebben opgezonden aangaande de mannen. Het wordt in ieder geval een hele gezegende dag en we geloven dat de mannen hun plek in gaan nemen in Gods Koninkrijk!!!

Er was in de tempel ook een profetes, Anna, een dochter van Fanuël. Ze hoorde bij de stam van Aser en was vierentachtig jaar oud. Zeven jaar na haar huwelijk was haar man gestorven. En nu kwam ze nooit buiten de tempel. Dag en nacht bleef zij daar om God te dienen met vasten en bidden. Zij kwam er net aan terwijl Simeon met Jozef en Maria stond te praten. Ook zij begon God te danken. Aan iedereen die uitkeek naar de bevrijding van Jeruzalem, vertelde zij dat de Christus was gekomen. Lucas 2:36-38

Profetes Anna pleitte haar zaak voor De Here als volgt:
Manifestatie:
Ze hield niet op met bidden totdat de Messias zich manifesteerde. En zo horen wij niet op te houden met bidden totdat we resultaat zien!

Elke man heeft een God gegeven verlossingsplan
Zoals Jezus Christus is gekomen met het verlossingsplan voor de mensheid, heeft elke man een verlossingsplan van God gekregen. Het verlossingsplan is driedelig:

  1. Gezin
  2. Lokale kerk
  3. Gods koninkrijk

Laten we bidden dat elke man effectief is in alle aspecten van de verlossingsplan die hem gegeven is.