En verlang vurig, als pas geboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien.” 1 Petrus 2:2 HSV

Het is tijd om het besluit te maken om te opgroeien. Geen kind groeit zonder melk. Zo ook geldt voor ons als kinderen van de Allerhoogste God Almachtig. De Bijbel zegt dat u ernaar moet verlangen, dus het is een keuze. We kunnen niet weten wie God is door gevoelens of door wat we denken, we kunnen Hem alleen kennen door Zijn Woord.

Het is de taak van elke ouder om hun kinderen groot te brengen. Zo is God Almachtig voor ons. Hij wil ons onderwijzen door de Heilige Geest die in ons leeft. Weet dat u niet alleen bent. De Heilige Geest is daar om u te onderwijzen.

En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u het niet nodig dat iemand u onderwijst, maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar geen leugen is- en zoals ze u heft onderwezen, zo moet u in Hem blijven. ” 1 Johannes 2:27 HSV

Maar u hebt de Heilige Geest ontvangen en Hij woont in u. Daarom hoeft niemand anders u te leren wat God wil, want Hij Zelf is uw Leraar. Wat Hij zegt, is de waarheid en geen leugen. Doe daarom wat de Heilige Geest u geleerd heeft en blijf één met Christus. 1 Johannes 2:27 HTB

Het Woord en de Heilige Geest zijn in lijn met elkaar. Hij (Heilige Geest) heeft de Bijbel geschreven. Dus besteed dagelijks tijd in Gods Woord en sta Hem toe u te onderwijzen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Voed mij terwijl ik de Bijbel bestudeer in Jezus Christus machtige Naam. Amen.