Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen; zij werken niet, maar zijn bezig met nutteloze dingen.”2 Thessalonicenzen 3:11 HSV

Wanneer we iemand worden die zich met andermans zaken bemoeit, dan zijn we bezig met zaken waarmee we ons niet met bezig behoren te houden. Bijvoorbeeld: het wroeten in andermans huiselijke zaken, problemen veroorzaken, religieuze roddels, te veel praten of veel bellen, of schulden veroorzaken voor zichzelf. Al deze dingen zijn tekenen van inhoudsloosheid van onze tijd en vertelt ons dat we niet bezig zijn met wat God Almachtig van ons vereist.

Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit.” 1 Petrus 4:15 HSV

Het tegenovergestelde van het verheerlijken van uw bediening is een bemoeial met andermans zaken zijn of het doelloos met ons tijd omgaan. Dit is hoe velen de deur openen om door de duivel gebruikt te worden in plaats van een zegen te zijn voor deze vergankelijke wereld.

Luiheid doet in diepe slaap vallen, een bedrieglijke persoon zal honger lijden.” Spreuken 19:15 HSV

Wanneer we doelloos zijn, worden we onverdienstelijk in alle dingen. Het is tijd dat we ons bekeren en ons gedrag naar God en Zijn grote opdracht veranderen. Er volledig bewust van zijnde dat er gewoon geen tijd te verliezen is aan onproductieve gesprekken of zaken die Jezus Christus op geen enkele manier verheerlijken en ons ook niet helpen om onze bediening in Christus Jezus te verheerlijken.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om mijn tijd niet te verdoen aan zaken waarmee ik mij niet moet bemoeien in Jezus Christus machtige Naam. Amen.