Scroll Top

Toen God de mens schiep, gaf Hij hen de macht om de vijand te vernietigen. En wat was dat dan? God zegende de mens!

merk op, Ik stel u heden over de volken en de koninkrijken om uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten.” Jeremia 1:10 NBG51

Dus nu dat we immorele zaken verdelgen in de kerk, gaan we zaden planten van heiliging. Dat de vrees van God weer terug komt in het Huis des Heere. En dat de kinderen van God zich weer gaan toewijden aan God. Dat de vrees des Heere een zodanige werking op hen heeft dat ze zich gaan bekeren van elke levensstijl die ze hebben getolereerd. Dat de geest van bekering (verootmoediging) op de kerk zal komen zodat de kinderen van God zullen zijn en manifesteren datgene wat God hen heeft geroepen om te zijn in de Naam van Jezus!

In deze periode van vasten & bidden gaan we door verschillende facetten heen in één van de belangrijke voorbedestrategieën:

  • uitrukken en afbreken
  • verdelgen en verwoesten
  • bouwen en planten

8888888888

Vaak is men alleen maar eenzijdig bezig. U kunt wel in de geestelijke wereld iets uitrukken en verdelgen maar als u niets bouwt dan is uw inspanning voor niets geweest! Vergeet daarom ook niet te planten terwijl u geestelijke oorlogsvoering voert in gebed om zaken af te breken en te verwoesten in de Naam van Jezus.

Bijvoorbeeld u pakt de hardnekkige geesten van afgoderij en hoererij aan die uw familie teisteren. Het is goed dat u deze demonen uitdrukt en verdelgt in de Naam van Jezus maar vergeet niet daarvoor in de plaats te planten! Wat moet u planten? Het tegenovergestelde! Dus ik plant toewijding en reinheid in mijn familie in Jezus Naam!