Tijdens dit vasten is het noodzakelijk dat de vrucht van Gods Geest zichtbaar wordt in ons karakter. Waarom? God gaat u namelijk geen oogst geven als uw eigen karakter het saboteert. Hij kan u ook niet de oogst toevertrouwen als Hij al bij voorbaat weet dat u er niet mee om kan gaan. Bidt dan ook dat elke slechte karaktereigenschap, die uw oogst saboteert, sterft zodat de vrucht van Gods Geest kan manifesteren! Vraag De Heilige Geest om uw karakter onder de loep te nemen zodat u meer op Jezus zal lijken. Deze wereld heeft het nodig Jezus te zien door u heen (Romeinen 8:19)!

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” Galaten 5:22 NBG51

Eén van de dingen waarvoor u moet waken is dat u niet tegen uw eigen oogst in spreekt! Vaak hebben we gebeden voor de dingen die ons aan het hart gaan en we zien niet altijd gelijk de manifestatie van ons gebed in het natuurlijke (hier op aarde). Spreek dan niet uit wat u op dat moment ziet met uw (natuurlijke) oog maar blijf volharden in wat u heeft gebeden in gebed!

Bijvoorbeeld u bidt voor uw kind. U wilt dat het kind verandert en u staat daarvoor op de bres. De dagen daarna lijkt het wel of het gedrag van uw kind alleen maar erger wordt. Raak dan niet ontmoedigt en zeg dat het een hopeloze situatie is of dat u kind toch niet verandert! NEE!!! In de geestelijke atmosfeer heeft u het verandert door gebed en nu is er duidelijk een geestelijke strijd losgebarsten maar u moet satan niet een handje hierin helpen! Uw woorden annuleren dan uw eigen gebed! U zendt dan zelf het Hemels pakket met uw doorbraak retour!

als gij verstrikt zijt door de woorden van uw mond, gevangen zijt door de woorden van uw mond – Spreuken 6:2 NBG51

Dood en leven zijn in de macht van uw tong, daar waar u aan toegeeft, zal u de vrucht van eten (Spreuken 18:21)! Dus wat wilt u zien? Spreek dat dan uit! Zorg dat wat u wilt zien in lijn is met God Woord en volharden daarin totdat u het ziet hier op aarde! U moet met niets anders genoegen nemen. Het Woord van God is de waarheid en niet wat u voelt of wat u denkt.

Hemelse Vader, plaats een bewaker bij mijn mond, die de deur van mijn lippen bewaakt (Psalmen 141:3). Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn Rots en mijn Verlosser (Psalmen 19:15) In Jezus Naam, Amen.