Ik heb gehoord dat er bij u ontucht plaatsvindt en dan nog wel van een soort dat zelfs onder ongelovigen niet voorkomt. Er is een man bij u die met zijn stiefmoeder naar bed gaat. En u maar verwaand zijn! U had beter in de rouw kunnen gaan! Waarom hebt u die man niet uitgestoten uit uw gemeente? Want al ben ik lichamelijk afwezig, in gedachten ben ik bij u. Ik heb mijn oordeel over die man al klaar, alsof ik zelf aanwezig was. Als u in de naam van onze Here Jezus bijeen bent en ik er in gedachten bij ben, moeten we die man door de kracht van de Here Jezus uit onze gemeenschap stoten en aan Satan overleveren. Daardoor zal zijn menselijke natuur worden verwoest, maar kan zijn geest op de grote dag van de Here gered worden.” 1 Korinthiërs 5:1‭-‬5 HTB

00000

Deze dag gaan we bidden dat goddelijke discipline en vrijmoedigheid over de voorgangers heen komt. Dat ze het volk discipline zullen bijbrengen hoe God dat behaagt. Dat ze vrijmoedig zullen zijn om de waarheid te spreken. Dat ze Het Woord van God, dat over hun lippen komt, zullen brengen zoals het is. Dat ze de waarheid zullen spreken en in de waarheid zullen blijven staan ongeacht hoe de mensen van God erop zullen reageren.

Je kan namelijk niemand discipline bijbrengen als je zelf niet bent gedisciplineerd. Eén van de redenen waarom het moeilijk is voor mensen om discipelen voort te brengen is omdat ze zelf geen discipel zijn. Want een discipel geeft geboorte aan een discipel. En een immoreel persoon, zal een immoreel persoon voort brengen.

Laten we bidden voor voorgangers dat ze de tuchtiging van God over hun leven aanvaarden, de discipline van God, zodat ze vrijmoedig kunnen zijn om de kinderen van God discipline bij te brengen net zoals zij zelf ook worden gedisciplineerd door de kracht van Gods Geest.

2222222