Scroll Top

Een goed voornemen brengt nog geen verandering met zich mee. Aan het begin van dit jaar hadden we allerlei goede voornemens. Misschien wilde u gezond gaan eten, meer bewegen of iets anders. De eerste paar maanden begint u er heel enthousiast aan maar naarmate het jaar verder vordert, bent u uw goede motivatie kwijt. We zijn nu 8 maanden verder… hoeveel van uw goede voornemens zijn gerealiseerd?

Jezus besloot een hele andere positie in te nemen dan wat gebruikelijk was in Zijn tijd. De Schriftgeleerden konden Hem niet uitstaan. Jezus verbrak tradities en religie niet alleen met woorden maar ook met daden. Jezus brengt namelijk verandering met Zich mee! Hij wist Wie Hij was en Hij had lak aan wat mensen van Hem vonden. Waar kwam die vrijmoedigheid vandaan? Jezus spendeerde veel tijd in gebed voordat Hij iets ging doen (Lukas 6:12). Jezus Zijn doel is om de Wil van De Vader te doen. De verandering kwam voort uit de zekerheid dat God deze verandering Zelf teweeg wilde brengen. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn (Romeinen 8:13)?

Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.” Hebreeën 11:1 NBG51

In de wereld wordt ons aangeleerd “Eerst zien dan geloven” maar bij God is het juist andersom!

“Eerst geloven dan zien”

PhotoGrid_1470019498842 (1)

U zult opstaan en u over Sion ontfermen: want de tijd om haar gunstig te zijn, ja, de vastgestelde tijd is gekomen” Psalm 102:13 KJV (vertaald)

God is geen mens, dat Hij Zijn Woord zou breken of terug zou komen op Zijn besluit. Zou Hij beloven en niet vervullen, Zijn Woord geven en het niet gestand doen (Numeri 23:19)? Waarover moeten wij ons druk maken? Het is belangrijk dat wij net als Jezus meer in gebed gaan zodat we weten wat we moeten doen. Want verandering begint nou eenmaal bij God!

Let op, Ik ga nieuwe dingen doen! Nu gaan die beginnen! Let goed op! Ik zal een weg maken in de woestijn. Ik zal rivieren maken in de wildernis.” Jesaja 43:19 BB