Scroll Top

In deze tijd kunt u makkelijk worden misleid als u Jezus niet persoonlijk kent. Èn als u dan wel een persoonlijke relatie met Jezus hebt dan zal satan er alles aan doen om het vuur voor Jezus in u te doven! Het begint geleidelijk aan. Het begint meestal met iets wat onschuldig lijkt. Het zijn namelijk de kleine vosjes die uw wijngaard vernielen juist wanneer u in bloeit staat (Hooglied 2:15).

Eerst kwam u nog door de weeks naar de kerk maar nu is dat moeilijk. Van de “Ik ben moe”, “het was slecht weer” en de “ik ga thuis wel De Here zoeken,” komt er steeds echter niets van terecht. De zondag wordt ook steeds moeilijker om te bezoeken, want opeens krijgt u allemaal leuke uitnodigingen precies op de tijden van de kerkdienst. Nu u één keer heeft toegegeven, wordt het verlangen naar Gods huis ook minder, ondanks dat u weet dat u het hard nodig heeft. U schroeit uw eigen geweten op deze manier dicht. Uw geweten wordt nu verdoofd. De stem van Gods Geest kunt u niet meer horen. Want door continue koppig en ongehoorzaam te zijn aan Hem, onttrekt u uzelf uit relatie met Hem (1 Timoteüs 4:2).

Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. Maar wie dwars door alles heen aan Mij vasthoudt, zal gered worden.” Mattheüs 24:12-13

De Bijbel zegt dat onze redding persoonlijk is! U bent zelf verantwoordelijk voor uw relatie met Jezus. Werk uw redding uit met heilige vrees en ontzag voor God (Filippenzen 2:12). Dien God dus niet uit angst maar uit liefde! Als u niet een persoonlijke openbaring heeft over wie God is en wat Hij voor u heeft dan wordt het sowieso een religieuze verstandshouding. Dan bent u alsmaar bezig met God te behagen in uw eigen kracht en niet onder de genade die Hij beschikbaar heeft gesteld.

Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.” 2 Corinthiërs 12:9

Stel uzelf kwetsbaar op en geef het toe als u de fout in bent gegaan! Adam gaf Eva de schuld maar God keek of Adam eerlijk kon zijn: Eva had de vrucht namelijk niet door zijn keel gedouwd. Adam had Het Woord van De Heere zelfs persoonlijk gehoord maar hij nam niet zijn verantwoordelijkheid hierin. Bent u ook zo’n iemand die de schuldvraag bij een ander neerlegt? Het is makkelijk om anderen of omstandigheden de schuld te geven. Eens zult u toch alleen voor God komen te staan en verantwoording moeten afleggen voor uw eigen daden.

Maar ik heb tegen u dat uw eerste liefde heb verlaten.” Openbaring 2:4

Laten we vandaag eerlijk zijn met onszelf. U kunt voor mensen mooi weer spelen maar voor God kunt u niet liegen. Bent u heet of koud? Kom terug naar uw eerste liefde met de Heere. We leven in de laatste der dagen. Jezus komt terug voor Zijn heilige en smetteloze gemeente die halsreikend naar Hem uitkijkt (Efeziërs 5:27,Hebreeën 9:28). Staat u klaar als Zijn Bruid want de bruiloft is in aantocht (Openbaring 19:7)!

Bidden is goed want het geeft kracht en moed

“Hemelse Vader,

Ik kom tot U zoals ik ben want ik weet dat U alleen mij kan veranderen. Deze morgen belijd ik dat ik nalatig ben geweest in mijn relatie met U. Vergeef mij, Heer, dat ik andere prioriteiten heb gehad. Ik wil dat niemand anders zit op de troon van mijn hart dan U alleen Jezus! Ik houd van U Heere. Was mij schoon met Uw kostbaar Bloed in de Naam van Jezus. Ik breek met de geest van compromis! Elke grip van satan over mijn wil is gebroken in de Naam van Jezus! Ik behoor U toe, Jezus! Daarom wijd ik mijn leven opnieuw toe aan U. Ik houd van U Jezus. Wek Uw liefde in mij op want Uw liefde is sterker dan de dood! Maak mij die Bruid waarop U trots kunt zijn!
In Jezus Naam, Amen!”