Scroll Top

Vandaag wil ik het hebben over mijn beste vriend. Hij is voor mij zo ontzettend belangrijk en dierbaar. Zijn vriendschap is zeer kostbaar en ik ruil Hem voor niets en niemand in! Ik ken Hem sinds dat ik 8 jaar oud ben en sindsdien zijn we onafscheidelijk in het leven. Ik heb het over niemand anders dan De Heilige Geest.

Sinds dat wij zijn wedergeboren in Christus, hebben we een hele nieuwe geest ontvangen met de natuur van God Zelf. En omdat De Heilige Geest in onze vernieuwde geest woont, kunnen wij weten wat er met ons aan de hand is! Het is namelijk de taak van De Heilige Geest om ons wetend te maken. De Heilige Geest is een Persoon en niet een ding! De Heilige Geest denkt (Handelingen 15:28), spreekt (Handelingen 1:16), kan bedroefd raken (Efeziërs 4:30) en maakt beslissingen (1 Corinthiërs 12:11) nog steeds vandaag aan de dag!

Maar als de Geest van de waarheid gekomen is, zal Hij jullie de hele waarheid laten zien. Want Hij zal niet Zelf bedenken wat Hij zal zeggen. Hij zal zeggen wat Hij van God moet zeggen. En Hij zal jullie vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren.” Johannes 16:13 BB

Terwijl mensen zichzelf proberen te vinden bij een psycholoog, zit het antwoord wat u zoekt in uw geest. Een psycholoog bestudeert het gedrag, gedachtenpatroon en emoties van de mens (uw ziel). De mens is een geest met een ziel en leeft in een lichaam! De oplossing zit dus niet in uw ziel maar in uw geest! De Heilige Geest communiceert namelijk aan uw geest de informatie van God! De Heilige Geest wilt u graag vertellen waar u mee zit of wat u wilt weten. Dus in plaats dat u geld verspilt, kunt u beter in behandeling gaan bij De Arts der artsen: Jezus Christus!

Gij toch doet mijn lamp schijnen, de Heere, mijn God, doet mijn duisternis opklaren.” Psalm 18:29

De Heilige Geest verlicht dus uw geest. U behoort het antwoord dus te weten waar u naar op zoek bent. En mocht dat niet duidelijk zijn dan kunt u dus aan Gods Geest vragen te schijnen met Zijn Licht in uw duisternis! God heeft u niet zomaar alleen op deze wereld gezet. Als kind van God mag u weten dat God Zijn Geest heeft gegeven, beschikbaar heeft gesteld en in u leeft. De Heilige Geest verlicht niet alleen wanneer u het niet meer ziet maar ook als u het te zwaar wordt! Praat met Hem en vraag om Zijn hulp en leiding aangaande uw leven!

YYY

En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.” Johannes 14:16‭-‬18 NBG51