Scroll Top

Soms zijn er momenten in uw christelijke wandel dat u zich eenzaam kan voelen. U gaat door een periode heen waar u op de proef wordt gesteld in uw geloof en het lijkt wel alsof niemand u begrijpt.

Er is goed nieuws voor u deze dag! Jezus kent u pijn en verdriet. Hij is in alle opzichten verzocht geweest als mens.

Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, die, hoewel Hij de gestalte van God had, Zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, Hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis.” Filippenzen 2:5-8

Als er iemand is die Zich kan identificeren met u dan is het Jezus wel! En wat zo geweldig is, Hij heeft ons niet als wezen achter gelaten in deze wereld maar Hij heeft ons Zijn Geest gegeven, De Heilige Geest (Johannes 14:18).

Hij heeft zijn stempel op ons gezet door ons zijn Heilige Geest in het hart te geven. Daardoor zijn wij verzekerd dat wij bij Hem horen.” 2 Korinthiërs 1:22

U hoeft niet bang te zijn want de Here zal voor u uitgaan en steeds bij u zijn. Hij zal niet falen, noch u in de steek laten (Deuteronomium 31:8). De Here staat aan uw zijde als een machtig strijder (Jeremia 20:11). Als God aan uw kant staat, wie kan dan tegen uw zijn (Romeinen 8:31)?

Maar in die tijd zal geen enkel wapen dat tegen u wordt opgeheven, succes hebben en elke leugen die in de rechtszaal tegen u wordt ingebracht, zult u kunnen weerleggen. Dat is de erfenis van de dienaars van de Here . Dit is de zegen die Ik u heb gegeven, zegt de Here.” Jesaja 54:17

Weet dat God met u is alle dagen tot de voleinding van deze wereld (Mattheüs 28:20)! Wanneer u door het water trekt, is God met u; gaat u door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als u door het vuur gaat, zult u niet verteren en zal de vlam u niet verbranden (Jesaja 43:2).

Wat het ook mag zijn waar u zich in bevindt, Jezus is daar met u!

Laten we samen bidden want God houdt van u en Hij wilt u gebed verhoren! Zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,

Ik kom tot U zoals ik ben in de Naam van Jezus. Vergeef mij als ik teveel leun op mijn verstand of luister naar het geschreeuw van mijn ziel. Reinig en heilig mij met Uw kostbaar Bloed. Laat Uw Bloed mij zuiveren van ALLES wat niet van U is in Jezus Naam. Ik gebied elke emotie en gedachte te komen onder de gehoorzaamheid van Christus! Satan ik bind jouw werken in mijn ziel en ik bestraf jou in de Naam van Jezus! Eruit in Jezus Naam! Ik ben niet alleen! En ik kan nooit alleen zijn want ik ben een kind van God! Het Bloed van Jezus spreekt betere dingen over mij in Jezus Naam! Elk schuldgevoel en  vorm van spijt ontwortel ik uit mijn systeem in de Naam van Jezus! Ik ruk angst, onzekerheid, ongeloof eruit in Jezus Naam! Alle kwelling is voorbij! Hallelujaaaaa! Dank U Heer voor bevrijding! Ik ben vrij in mijn verstand en ik ben vrij in mijn emoties in Jezus Naam!!! Met een dankbaar hart bid ik.

In de Naam van Jezus, Amen!